Nadal, F. (2014) “Jesús Burgueño; M. Mercè grAs (2014). Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). Barcelona: institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Departament de Governació i Relacions Institucionals; Rafael Dalmau Editor”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (78), pp. 165–174. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136586 (Accessed: 23 April 2024).