Nel·lo, O. and Renyer Alimbau, J. (2014) “Realitats metropolitanes i governs locals”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (78), pp. 69–98. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136575 (Accessed: 18 July 2024).