Mendizàbal riera, E. and Ferret Jacas, J. (2014) “El mapa municipal en qüestió i l’ajornament de la seva reforma”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (78), pp. 21–40. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136572 (Accessed: 21 April 2024).