Oliveras, J. and Forcadell, X. (2014) “Presentació de la jornada. ‘L’organització territorial dels governs locals’”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (78), pp. 7–19. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136570 (Accessed: 15 April 2024).