Vila i Comaposada, Marc-Aureli. 2001. “Formació De La Terminologia geogràfica”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 47 (March):187-92. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/9923.001.