Salvador i Segarra, Marc, and Joan Tort i Donada. 2005. “L’Estructura Municipal a Dinamarca I a Catalunya. Consideracions Entorn De Dos Models Contraposats”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 37 (March):165-75. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/13266.001.