Murcia Navarro, Emilio, and Maria de la Concepción Pérez Llera. 2005. “Diseño De Una Base De Datos Territorial (B.D.T. Modelo Conceptual)”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 10-11 (April):87-122. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11637.001.