Quintero Castro, Nathalia. 2022. “La Xarxa De Biblioteques Rurals De Cajamarca (Perú): Un Estudi De Cas De Geografia Cultural”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 94 (December):83-110. https://doi.org/10.2436/20.3002.01.228.