Folch, Dolors. 2022. “La Xina d’Eduard Toda”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 94 (December):33-58. https://doi.org/10.2436/20.3002.01.226.