A. Marston, Sallie, Harriet Hawkins, and Elizabeth Straughan. 2018. “Encontres Glacials: Una geopolítica Feminista Sobre El Canvi climàtic”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 84 (February):69-96. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144086.