Nel·lo, Oriol, and Jaume Renyer Alimbau. 2014. “Realitats Metropolitanes I Governs Locals”. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, no. 78 (December):69-98. https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136575.