MOLI FRIGOLA, M. El Casal Barril i la geografia de Palau Sacosta als segles XV i XVI. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, [S. l.], n. 36, p. 119–137, 2005. Disponível em: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12940.001. Acesso em: 17 apr. 2024.