MOLI FRIGOLA, M. La Ciutat escolar Prat de la Riba. Cinquanta anys de l’oblidada utopia somniadora de Ricard Giralt Casadesús. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, [S. l.], n. 9, p. 109–119, 2005. Disponível em: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11622.001. Acesso em: 2 mar. 2024.