GALCERÁN VILA, M. La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, [S. l.], n. 79, p. 217–234, 2015. Disponível em: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138062. Acesso em: 23 may. 2024.