NADAL, F. Jesús Burgueño; M. Mercè grAs (2014). Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). Barcelona: institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Departament de Governació i Relacions Institucionals; Rafael Dalmau Editor. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, [S. l.], n. 78, p. 165–174, 2014. Disponível em: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136586. Acesso em: 15 apr. 2024.