de la Barrera, F., & Moreira, D. (2013). Reconèixer com els serveis ecosistèmics del Parc Mahuida (Santiago de Xile) beneficien els ciutadans: una estratègia per vincular la protecció d’ecosistemes naturals a sistemes urbans. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (75), 243–253. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67877