Aldomà-Buixadé, I. (2012). Del conflicte d’usuaris a la confrontació política passant per l’autoafirmació regional. A propòsit de la crisi de la sequera del 2008 a Barcelona i els transvasaments. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (74), 11–39. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67029