Quintana Segalà, J. X., & Morillas Torné, M. (2012). Algunes problemàtiques de la cartografia històrica. El cas de la Primera Guerra Carlina a Catalunya. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (73), 193–210. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/63654