, . . (2005). Notes a l’article de Dolores Brandis (al número 15 de "Treballs de la S. C. de G."). Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (22), 92–97. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12661.001