Montagné Villette, S. (2005). A propos de la localisation des industries de l’habillament. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (3), 51–60. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11412.001