Redacció Revista. (2024). Persones externes al Consell Editor de <i>Treballs de la Societat Catalana de Geografia</i> que han avaluat de forma anònima els articles dels números 95 i 96. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (96), 185. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/151541