Jones, R. (2023). Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (95), 57–73. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150574