Quintero Castro, N. (2022). La Xarxa de Biblioteques Rurals de Cajamarca (Perú): un estudi de cas de Geografia cultural. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (94), 83–110. https://doi.org/10.2436/20.3002.01.228