Folch, D. (2022). La Xina d’Eduard Toda. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (94), 33–58. https://doi.org/10.2436/20.3002.01.226