Panareda, J. M., & Boccio, M. (2018). Dinàmica de l’aqüífer, canvis d’ús i de percepció: el curs mitjà de la Tordera (Sistema Mediterrani Català). Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (84), 277–289. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144099