Bullón Mata, T. (2018). La muntanya al costat d’una gran ciutat. Inici l’excursionisme i transformació del paisatge a la vall de la Fuenfría de la Serra de Guadarrama. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (84), 251–264. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144097