Andreu-Lara, C., Ojeda-Rivera, J. F., Villa Díaz, Águeda, & Villa Díaz, J. (2018). El transcurs de l’aigua. Diàleg humanista davant els paisatges dels aiguamolls del Guadalquivir. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (84), 201–218. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144094