Paül, V. (2017). El paisatge en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos: algunes lectures interpretatives. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (83), 137–171. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/143338