Parella, M. (2017). Anna Borbonet i Macià (1935-2016). Toponomista de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per Miquel Parella. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (82), 249–250. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/142847