Galcerán Vila, M. (2015). La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (79), 217–234. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138062