Nadal, F. (2014). Jesús Burgueño; M. Mercè grAs (2014). Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860). Barcelona: institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Departament de Governació i Relacions Institucionals; Rafael Dalmau Editor. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (78), 165–174. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136586