Nel·lo, O., & Renyer Alimbau, J. (2014). Realitats metropolitanes i governs locals. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (78), 69–98. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136575