(1)
Olcina Cantos, J. Riscos climàtics I Canvi climàtic En El Litoral Mediterrani Espanyol: Un Escenari d’incerteses. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2013, 181-203.