(1)
Soriano i Piqueras, V.-M. Breu Esquema d’actuacions Per a La Revaloració Territorial d’un Municipi d’horta: El Cas d’Almàssera (València). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2013, 305-313.