(1)
de la Barrera, F.; Moreira, D. Reconèixer Com Els Serveis ecosistèmics Del Parc Mahuida (Santiago De Xile) Beneficien Els Ciutadans: Una estratègia Per Vincular La Protecció d’ecosistemes Naturals a Sistemes Urbans. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2013, 243-253.