(1)
Tello, E. La Transformació històrica Del Paisatge Entre l’economia, l’ecologia I La història: Podem Posar a Prova La hipòtesi De Margalef?. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2013, 195-221.