(1)
Hancock, C. Els Altres Invisibles: Musulmanes En Ciutats Europees En Els Temps De La Prohibició Del Burca. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2013, 135-148.