(1)
Domingo, A. "Català és..." El Discurs Sobre Immigració I Identitat Nacional Durant El Franquisme: Francesc Candel I Jordi Pujol. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2013, 9-32.