(1)
Aldomà-Buixadé, I. Del Conflicte d’usuaris a La Confrontació política Passant Per l’autoafirmació Regional. A propòsit De La Crisi De La Sequera Del 2008 a Barcelona I Els Transvasaments. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2012, 11-39.