(1)
Quintana Segalà, J. X.; Morillas Torné, M. Algunes problemàtiques De La Cartografia històrica. El Cas De La Primera Guerra Carlina a Catalunya. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2012, 193-210.