(1)
Mateu i Llevadot, X. Evolució Dels Criteris d’estructuració Territorial Del Mapa Local De Catalunya Segons Els Programes Electorals De Diversos Partits polítics (1979-1989). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2005, 79-83.