(1)
, . . Acta De l’Assemblea General Ordinària Anual De La Societat Catalana De Geografia. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2011, 297-298.