(1)
Cuadrado Ciuraneta, S. Les Transformacions Dels Assentaments a La Plana De l’Alt Empordà: Un Estat De La qüestió. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 367-388.