(1)
McNeill, D. Les Polítiques d’arquitectura a Barcelona. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 157-166.