(1)
Kramsch, O. T. El Comtat Yoknapatawpha a La Mediterrània: Barcelona, Capital Literària De Les Lletres Catalanes I Del Tercer Món (1962-1975). Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 101-127.