(1)
Gade, D. W. Reflexionant Sobre El Lloc I La Cultura: Un geògraf Americà a Catalunya. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 65-82.