(1)
Folch-Serra, M. Tot Relacionant La Repressió I l’exili: Una Geografia De La diàspora Republicana Espanyola, 1939-1975. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 17-40.