(1)
, . . Memòria De Les Activitats De La Societat Catalana De Geografia (Institut d’Estudis Catalans) Corresponent Al Curs 2005-06. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 423-430.