(1)
Burgueño i Rivero, J. Sortida d’estudi a l’Alta Segarra : Cicle <i>Les Altres comarques</I>. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 413-419.