(1)
Burgueño i Rivero, J. Sortida d’estudi Al Lluçanès : Cicle <i>Les Altres comarques</I>. Treb. Soc. Catalana Geogr. 2008, 395-401.